HAKKIMIZDA / Şirket Politikası

Günümüz inşaat sektöründe mekanik tesisat önceki senelerde uygulanan projelere göre daha önem kazanmıştır. Birçok proje de binalar yaşayan sistemler gibi dizayn edilmektedir. Görsel olarak inşaat kısmı ve mimari detaylar ana gövdeyi, mekanik ve elektrik tesisatlar gövdeye hareket ve dinamizm veren organlar gibi düşünülebilir. Binalarda istenilen konfor şartları her türlü konut, avm, iş merkezleri, vb. inşaatlarda mimari yapıyı etkilemektedir. İstenen konfor şartlarını sağlamak için uygun sistemler kurulmalı ve bu sistemler bilgili insanlar tarafından işletilmelidir.

Türkiye'nin şuan ki bulunduğu durumda bütün sektörler için geçerli olan sıkıntı kalifiye personel bulunamamasıdır. Projelerin dizayn sürecinden başlayıp yerinde uygulamasının yapılması ve yapılan sistemlerin işletilmesine kadar bu yetersizlik gözükmektedir. Firma olarak personel istihdamı ve ülkemize ufku geniş ,altyapısı güçlü , yeterli donanıma sahip bireyler yetiştirmek öncelikli amaçlarımızdan biridir.

Yapılan uygulamalarda projelerin uygulanabilirliği ve dizayn değerlerinin sahadaki imalatlara ve ekipmanlara uygunluğunu etüt ederek projelere başlayıp büyük yatırım maliyetlerini ve harcanan zamanı riske atmadan uygulamaya geçilir. Tüm imalatların ve ekipmanların ekonomik ve teknik açıdan uygun seçimleri yapılarak sahadaki ekiplere uygulama planlarıyla iletilir. Sahadaki uygulamalarda şirket kadrosunda bulunan yıllar içerisinde birçok yurt içi ve yurt dışı projelerde ki uygulamalar sonucunda eliminize edilmiş kalifiye elemanlar ile teknik ve estetik açıdan en uygun imalatlar gerçekleştirilmektedir.

Projeler de uygulanacak sistemlerin ve kullanılacak ekipmanların proje kriterlerine göre maksimum performansı gösterecek ürünler olması harcanan o kadar emek ve bedeli karşılaması gerek şarttır. Sistemler ve kullanılacak ekipmanlar yatırım maliyetinin neredeyse %70-%80 lik kısmını oluşturmaktadır. Her türlü cihaz veya malzeme seçimi yapılırken en ucuz maliyeti olan değil maliyet, kalite, kullanım kolaylığı, kullanım süresi, kendi maliyetini amorti edebilme süresi, enerji tasarrufu, yaygın servis ve yedek parça olanağı gibi kriterlerin komple değerlendirildiği bir süzgeçten geçirildiğinde seçim yapılan cihaz veya malzemeler arasında bu şartlara en yakın özelliğe sahip cihaz veya malzemeler kullanılmalıdır. Mühendislik, bu noktada başlamakta olup projelerin asıl sahibi olan kullanıcıların kullanımına sunmak ve bu sistemleri işletmelerini sağlayacak her türlü desteği ve bilgiyi vermekle devam etmektir.

Türkiye, bulunduğu bölge itibariyle her açıdan hem kendisi hem de bölge ülkeler için büyük bir öneme sahiptir. Birey olarak toplumun refahı, mutluluğu ve ülkemizin geleceği için elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya gayret göstermeli ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmalıyız. Firma olarak çağın şartlarına uygun ve ekonomik çözümler ile işletme maliyetlerinin minimize edilebileceği sistemler kurmaya ve bu sistemlerin teknolojinin elverdiği imkanlara göre otomasyon sistemleri ile kontrolünün yapılmasına çalışılmaktadır. Bu ülkenin en basit örnek olan boşa akan su örneğinde olduğu gibi boş yere sarf edilecek parası ve zamanı bulunmamaktadır. Bu bilinçle, bu ülke insanının diğer gelişmiş olarak kabul edilen ülke insanlarının sahip olduğu imkanların daha fazlasına sahip olmasını istiyoruz. Bu uğurda çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla